تسمه کش بادی تسمه فلزی

تسمه کش بادی تسمه فلزی قویترین و مناسبترین دستگاه برای تسمه کشی آهن آلات مانند میگرد و ورق و پروفیل و… میباشد .

بهترین  تسمه کشهای بادی ساخت شرکت SIGNODE و FROMM میباشد .

در زیر تعدادی از مدلهای پرمصرف و محبوب به همراه کاتالوگ مشخصات فنی قرار داده شده است .

 

 

تسمه کش بادی تسمه فلزی شرکت SIGNODE امریکا

       

تسمه کش بادی تسمه فلزی شرکت FROMM ایتالیا

 تسمه کش بادی تسمه فلزی  تسمه کش بادی  کشنده بادی تسمه فلزی  انبر پرچ بادی تسمه فلزی